Drukuj

hiszpania

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego 

 

NAZWA PROJEKTU


Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020

 

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU

Od 2015-12-31 do 2016-12-30

CEL PROJEKTU

Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach

KRÓTKI OPIS PROJEKTU

W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach:

- technik architektury krajobrazu  (30)

- technik geodeta (15)

oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych.

CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU

463 677,39 EURO

KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU

463 677,39 EURO

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU

Europejski Fundusz Społeczny