tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
Dokumenty Szkoły
Pokaż: 
1 PUNKTOWY SYSTEM OCENIANIA
2 CEREMONIAŁ SZKOLNY
3 PLAN PRACY PEDAGOGA
4 PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH
5 REGULAMIN DYŻURÓW UCZNIOWSKICH W ZSP1
6 PROGRAM WYCHOWAWCZY ZSP1
7 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 2011
8 REGULAMIN DYŻURÓW NAUCZYCIELI W ZSP NR 1
9 REGULAMIN PRACOWNI JĘZYKOWEJ
10 REGULAMIN USPRAWIEDLIWIENIA
11 REGULAMIN RADY RODZICÓW
12 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH
13 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
14 REGULAMIN REKRUTACJI KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH
15 REGULAMIN PRACOWNI KOMPUTEROWEJ ZSP NR 1
16 REGULAMIN PRZYZNAWANIA STYPENDIUM SOCJALNEGO
17 REGULAMIN UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
18 Raport z ewaluacji wewnętrznej 2011-2012
19 REGULAMIN PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
20 STATUT SZKOŁY
«pierwszapoprzednia12następnaostatnia»
Strona 1 z 2
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?