tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
PDF Drukuj Email

Instytucje wspierające nauczycieli oraz rodziców:

 

 

1. Komenda Powiatowa Policji

Ogniwo Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii

st. asp. Aldona Nowak

Gniezno, ul.Jana Pawła II, tel.: 061 426 46 76

2. Sąd Rejonowy

kuratorzy, sędzia rodzinny

Gniezno, ul. Franciszkańska 9/10 tel.: 061 423 93 00

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

pracownicy socjalni

Gniezno, ul. Kolejowa 2, 62-200, tel: 0-61 426-25-82,426-30-16,424-11-88,424-15-99

4. Dział Pomocy Środowiskowej i Rodziny

doradca zawodowy, psycholodzy, terapeuci rodzinni, psychiatra

Gniezno, ul. Paczkowskiego 4, tel.: 061 425 80 66

5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

psycholodzy

Gniezno, ul.Kościuszki 7 Budynek B I piętro, tel.: 061 424 66 40

6. Powiatowy Urząd Pracy

Gniezno, ul. Sobieskiego 20, tel. 61 426 16 49

7. Centrum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie: „Rodzina bez przemocy”,  Pl. Kolegiacki 116 tel. o61 852 22 42   /   0601 809 625

8. Dom Matki i Dziecka

ośrodek interwencji kryzysowej

(dziecko może przebywać 7 dni)

Gniezno, os. Orła Białego 20, tel.: 061 42 57 86

9. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”

Oddział Leczenia Uzależnień

terapeuci

Gniezno, ul. Poznańska 15, tel.: 061 426 21 71

10. Dziecięcy telefon zaufania, tel.: 0800 12 12 12

11. Antynarkotykowy telefon zaufania, tel.: 801 199 990

12. Telefon zaufania HIV/AIDS, tel.: 801 888 448   /    22 692 82 26

13.  Narkomania – pomoc rodzinie „Pogotowie makowe” (pn.-pt. godz. 10.00-20.00)

 tel. 0801 109 696

14. „Pomarańczowa linia” – ogólnopolskie Pogotowie dla Rodziców Pijących Nastolatków (pn.-pt. godz. 14.00-20.00), tel. 0801 140 068

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?