tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
NIETYPOWE JAJO WIELKANOCNE PDF Drukuj Email

jwW Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie odbył się w piątek 18 marca 2016 r. Międzyszkolny Konkurs, którego celem było przygotowanie „nietypowego jaja wielkanocnego”. Pomysłodawcą konkursu i jego koordynatorem była Pani Marzena Bociek. Szczególny charakter konkursu polegał na tym, że jajo powinno być dużych wymiarów (wysokość > 50 cm), zaś zrobione mogło być z dowolnych materiałów florystycznych zarówno naturalnych jak i sztucznych. Liczyła się zarówno pomysłowość i oryginalność, jak i wymiary jaja, a także technika wykonania. Jury w składzie: Małgorzata Pełczyńska florysta, właścicielka „Zielonej fabryki”, Ewa Helik nauczyciel architektury krajobrazu i Anna Wysocka nauczyciel wylosowany spośród opiekunów po burzliwych obradach nagrodziło:

I miejsce – zespół ZSP nr 1 w Gnieźnie w składzie Paulina Kowalewska i Monika Kleinke

II miejsce – zespół ZSG Szczytniki Duchowne w składzie Marta Domagalska i Nadia Janas

III miejsce – zespół I LO w Gnieźnie w składzie Julia Benke i Julia Munia

IV miejsce – zespół ZSP nr 3 w Gnieźnie w składzie Hanna Stankowiak, Mikołaj Gładki i Monika Gacka

Wszystkie zespoły otrzymały bogaty zestaw nagród ufundowany zarówno przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie jak i firmę „Zielona fabryka” oraz Radę Rodziców przy ZSP nr 1.

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?