tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
Stypendia PDF Drukuj Email

Rada Pedagogiczna wytypowała kandydatów do stypendium

na II semestr roku szkolnego 2015/2016

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:

Dawid Drzewiecki klasa 4 TG

Stypendium Naukowe Starosty Gnieźnieńskiego:

Radosław Pluciński klasa 2 TG

Stypendium Socjalne Starosty Gnieźnieńskiego:

Marta Prymas klasa 2 TG

Stypendium Starosty dla uczniów osiągających

najlepsze wyniki z przedmiotów

 

Imię i nazwisko ucznia

Przedmiot

Klasa

Krzysztof Kałat

Język polski

1 TMR

Magdalena Kwaśniewska

Język niemiecki

4 TG

Remigiusz Olejniczak

Historia

4 TG

Daniel Bruch

Fizyka

1 TMR

Weronika Mellem

Chemia

1 TAK

Michał Wojciechowski

Geografia

4 TG

Krystian Szewczyk

Matematyka

3 TG

Paweł Wenzel

Biologia

1 TMR

Przemysław Chudzyński

Przedmioty zawodowe

4 TMR

Hubert Zieliński

Przedmioty zawodowe

2 TG

Wojciech Gracz

Przedmioty zawodowe

2 TAK

Gratulacje dla wyróżnionych!

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?