tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
PDF Drukuj Email

dzen15Data 14 października upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej w 1773r. Dzień ten jest powszechnie obchodzony w instytucjach związanych z oświatą – w naszej szkole  obchody zaplanowano na czwartek. Nauczycielki: Małgorzata Langner oraz Małgorzata Kaszyńska zadbały o oprawę teatralno – muzyczną tego święta. Spektakl wypełniony humorem i muzyką umilił czas społeczności szkolnej, która zgromadziła się w auli budynku na ul. Sobieskiego 20. Nie zabrakło także Pani Elżbiety Cytryńskiej – przewodniczącej Rady Rodziców, która uświetniła swoją obecnością obchody Dnia Edukacji Narodowej. Samorząd Uczniowski przygotował konkurs: „Rozpoznaj nauczyciela po cieniu” - 44 uczniów wzięło udział w zabawie (wszyscy otrzymali + 5 pkt). Natomiast spośród poprawnych odpowiedzi (a było ich 26), w trakcie uroczystości wylosowano 10 bonusów indywidualnych zwalniających z odpowiedzi ustnej! Dzień Edukacji Narodowej to również okazja do nagrodzenia nauczycieli oraz pracowników szkoły za ich zaangażowanie w realizację swoich zadań. Tym razem wyróżnieni zostali następujący pedagodzy: Anna Czudowska, Marzena Idaszak – Wiewióra, Małgorzata Kaszyńska, Marzena Bociek, Joanna Piechowiak i Sylwia Centka – Śnitko oraz pracownicy szkoły: Panie: Marzena Grzeszczak, Elżbieta Czerniak, Jolanta Wyrębek oraz Pan Paweł Trzaskawka. Wybrano także „Super kadrę Rolnika”. Najlepszym zawodowcem okazały się być Panie: Barbara Kupidura i Marzena Bociek, humanistą – Pan Leszek Walery. „Super Przyrodnikiem” została Pani Anna Chudowska, a językoznawcą: Panie – Małgorzata Langner i Barbara Splis – Huet. „Super Sportowcem” został odznaczony Pan Krzysztof Karczewski, a Pan Tadeusz Krystkowiak otrzymał wyróżnienie w kategorii: „Można na niego liczyć”. Gratulujemy!

Wszystkim nauczycielom życzymy radości z wykonywanej pracy i sukcesów zawodowych.

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?