tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
Wyjazd do Brukseli PDF Drukuj Email

bruW dniach od 17 do 21 kwietnia 2015 roku laureaci IV Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Życiu i Działalności Stanisława Mikołajczyka, czyli Marta Prymas, Dawid Drzewiecki i Remigiusz Olejniczak z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie wraz z opiekunami, gościli w Belgii na zaproszenie posła Andrzeja Grzyba. Grupę zaproszonych stanowili laureaci i wyróżnieni uczniowie szkół średnich z województwa wielkopolskiego.

W pierwszym dniu pobytu uczestnicy zwiedzili studenckie miasteczko Leuven, którego historię i najciekawsze miejsca zaprezentowała przewodniczka pani Maria Kozińska. Następnego dnia, w niedzielę grupa uczestniczyła we Mszy Świętej w kościele Dominikanów w Brukseli, po której, wraz z przewodnikiem panem Marianem Apostołem, zwiedzała stolicę Belgii. Uczestnicy wycieczki zobaczyli m.in. Grand Place, park królewski, pomnik Manneken- Pis, Łuk Triumfalny itp. Mieszkający od wielu lat w Belgii pan Marian Apostoł interesująco przedstawił historię poszczególnych miejsc i przytaczał anegdotki, których daremnie szukać w przewodnikach. Kolejną atrakcją był wyjazd do Brugii – miasteczka poprzecinanego siecią kanałów, które zachwyciło architekturą i panującą w nim atmosferą. Sprzyjająca pogoda zachęcała do długich wędrówek, jednak zwieńczeniem dnia była wykwintna kolacja, która zaskoczyła uczestników.bru2

Najważniejszym punktem wyjazdu była wizyta w Parlamencie Europejskim. Poseł Andrzej Grzyb umożliwił grupie wejście na teren budynku i pokazał najważniejsze miejsca w instytucji. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wykładu asystenta posła – pana Borysa Brzezińskiego, na temat sposobu funkcjonowania instytucji unijnych. To działanie miało na celu wprowadzenie uczestników wyjazdu w tematykę europejskiej polityki. Następnie poseł pokazał uczestnikom wyjazdu galerię sali plenarnej i zrobił sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie przy słynnych flagach. Ostatnim elementem wizyty był wspólny obiad w restauracji parlamentarnej.

Pan poseł Andrzej Grzyb odprowadził grupę do autokaru i na pożegnanie życzył młodym laureatom dalszych sukcesów, a wszystkim uczestnikom wycieczki szczęśliwego powrotu do Polski.

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?