tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
PDF Drukuj Email

Głównym  celem  działalności  Szkolnego Klubu  Ekologicznego „ ROLNIK”

przy  Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka  w Gnieźnie  jest :

 

 • udział  w  czynnej  ochronie  przyrody
 • kształtowanie  pozytywnych  postaw  wobec  środowiska
 • rozbudzanie świadomości  ekologicznej
 • uwrażliwianie  na  piękno  przyrody
 • nauka  mądrego i oszczędnego  korzystania  z  zasobów  przyrody
 • wyrabianie  nawyków  segregowania odpadów

Założycielką  Szkolnego  Klubu  Ekologicznego „ ROLNIK ” jest p. Sylwia  Centka- Śnitko.

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Ekologicznego „Rolnik” w roku szkolnym 2013/2014


Szkolny Klub ekologiczny ”Rolnik” w bieżącym roku szkolnym podjął następujące zadania:

1.Całoroczna zbiórka surowców wtórnych ( w przeliczeniu na 340 uczniów)

a)    nakrętek po napojach zebrano 255kg (0.69kg/uczeń);

b)    kubeczków po napojach 6kg (0.016kg/uczeń);

c)    starych telefonów komórkowych 97 szt. (0,28szt./uczeń);

d)    baterii 3005 sztuk (8,8 szt./uczeń);

e)    elektrośmieci 2457kg (6kg/uczeń);

f)    puszek aluminiowych 20kg (0.8kg/uczeń);

g)   płyty CD, DVD, kasety 4862 sztuki ( 14,3 szt./uczeń);

h)   Ładowarek 82 sztuk (0,24 szt./uczeń);

i)    Pudełek po CD, DVD 862 sztuk  (2,5 szt./uczeń);

j)   Kable 190 sztuk (0,55 szt./uczeń);

k)   Piloty 31 sztuk (0,9 szt./uczeń);

l)   Słuchawki 69 sztuk (0,2 szt./uczeń);

m)  Dyski 15sztuk (0,04 szt./uczeń);

n)   Pendraw 2 sztuki (0,005szt./uczeń);

o)   Odtwarzacze 8 sztuk (0,02 szt./uczeń)

Ogółem zebrano 2738 kg surowców wtórnych (8kg/uczeń) oraz  9205 szt. pozostałych surowców (27szt./uczeń)

 

2. Udział w konkursach:

 

a)      Szkolny Konkurs na zbiórkę nakrętek po napojach (w I i II semestrze);

b)    XIVedycja konkursu Ekolider 2013/2014;

c)     Konkurs ekologiczny- „LOP kontra elektrośmieci” edycja IV i V;

d)    SlamPoland – projekt ekologiczny „Stań po zielonej stronie mocy” – edycja II;

e)     XI edycja „Święta Drzewa”

 

3. Przygotowywanie gazetek w gablocie szkolnej o tematyce ekologicznej.


4. Eliminując ilości wprowadzony surowców wtórnych na wysypiska młodzież zamieniała uzbierane nakrętki, baterie, kubeczki PP/PS, stare telefony komórkowe, puszki aluminiowe, elektrośmieci na punkty w Szkolnym Systemie Oceniania;

 

Szkolny Klub Ekologiczny „Rolnik” ukierunkowany jest na edukację ekologiczną, a w szczególności na tą część, która dotyczy kształtowania właściwych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, właściwych zachowań na obszarach zielonych, czy objętych ochroną. Największą satysfakcją dla Opiekuna jest świadomość, że społeczność szkolna nie pozostaje obojętna na przyszłość natury i swoją postawą mobilizują innych do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska.

A przykładem są m.in.

 1. Za zbiórkę starych telefonów komórkowych i elektrośmieci pozyskano   14 karinat na zajęcia z wychowania fizycznego;
 2. Środki pozyskane ze sprzedaży surowców wtórnych przeznaczono na bieżące potrzeby Klubu (m.in. na nagrody w konkursach, środki papiernicze itp.)  oraz lektur do biblioteki.
 3. Uhonorowaniem pracy Klubu było zdobycie Tytułu EKOLIDERA w XIV Edycji w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie w dniu 13.06.2014r. najbardziej aktywnych przedstawicieli Klubu  uczestniczyło w podsumowaniu, które odbyło się w Leśnym Ośrodku Edukacyjno-Rekreacyjnym „POLIGON”. Została tam wręczona  nagroda w kwocie  300zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na  pomoce naukowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, które zostały przekazane do szkolnej biblioteki (12 pozycji). Ponadto młodzież otrzymała drobne upominki m.in. kaski rowerowe.

Opiekun SKE „Rolnik” serdecznie dziękuję nauczycielom i uczniom za zaangażowanie.

 

 

Opiekun SKE „Rolnik” mgr inż. Sylwia Centka-Śnitko

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Ekologicznego „Rolnik” w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Klub ekologiczny ”Rolnik” w bieżącym roku szkolnym podjął następujące zadania:

 1. Całoroczna zbiórka surowców wtórnych ( w przeliczeniu na 369 uczniów)

a)     nakrętek po napojach zebrano 255kg (0.69kg/uczeń);

b)    kubeczków po napojach 6kg (0.016kg/uczeń);

c)     starych telefonów komórkowych 8szt. (0.021szt./uczeń);

d)    baterii 107,4kg (0.3kg/uczeń);

e)     elektrośmieci 2457kg (6kg/uczeń);

f)      puszek aluminiowych 313kg (0.848kg/uczeń);

Ogółem zebrano 3031kg surowców wtórnych (8kg/uczeń)

 

 1. Udział w konkursach:

 

a)    Eliminacje do powiatowego Konkurs Ekologicznego;

b)    Szkolny Konkurs na zbiórkę nakrętek po napojach (w I i II semestrze);

c)     XIII edycja konkursu Ekolider 2012/2013;

d)     XVII edycji Programu dla szkół i przedszkoli Fundacji Recal

„Szkolnych i przedszkolnych projektach recyklingowych”

e)     Szkolny program Reba- zbiórka baterii;

f)      Konkurs ekologiczny- „LOP kontra elektrośmieci” edycja III;

 

 1. Przygotowywanie gazetek w gablocie szkolnej o tematyce ekologicznej.
 2. Eliminując ilości wprowadzony surowców wtórnych na wysypiska młodzież zamieniała uzbierane nakrętki, baterie, kubeczki PP/PS, stare telefony komórkowe, puszki aluminiowe, elektrośmieci na punkty w Szkolnym Systemie Oceniania;

 

Szkolny Klub Ekologiczny „Rolnik” ukierunkowany jest na edukację ekologiczną, a w szczególności na tą część, która dotyczy kształtowania właściwych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, właściwych zachowań na obszarach zielonych, czy objętych ochroną. Największą satysfakcją dla Opiekuna jest świadomość, że społeczność szkolna nie pozostaje obojętna na przyszłość natury i swoją postawą mobilizują innych do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. A przykładem są m.in.

 1. Wygrana III TA w konkursie nakrętkowym (I semestr)ni wyjście na darmowy seans filmowy  oraz dofinansowanie  dla klas III Tak i II TAK do wyjścia do kina (II semestr);
 2. Za zbiórkę starych telefonów komórkowych i elektrośmieci pozyskane kwoty przekazano na potrzeby Rady Rodziców;
 3. Środki pozyskane ze sprzedaży surowców wtórnych przeznaczono na bieżące potrzeby Klubu (m.in. na nagrody w konkursach, środki papiernicze itp.)  oraz lektur do biblioteki.
 4. Uhonorowaniem pracy Klubu było zdobycie wyróżnienia w XIII Edycji Ekolidera w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie w dniu 14.06.2013r. ośmioro najbardziej aktywnych przedstawicieli Klubu  uczestniczyło w podsumowaniu, które odbyło się w Leśnym Ośrodku Edukacyjno-Rekreacyjnym „POLIGON”. Została tam wręczona  nagroda w kwocie  300zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na  pomoce naukowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, które zostały przekazane do szkolnej biblioteki (12 pozycji). Ponadto młodzież otrzymała drobne upominki.
 5. W czasie podsumowania kolejnej edycji Ekolidera przedstawiciel Fundacji Recal ogłosił wyniki XVII edycji Programu dla szkół i przedszkoli. Za bardzo dobre wyniki w „Szkolnych i przedszkolnych projektach recyklingowych” zostało nagrodzone  21 placówek wyjazdami w formie Zielonych Szkół. Dzięki temu trzy nasze uczennice Monika Kołodziejczak, Sylwia Kubiak oraz Klaudia Markowska z klasy 2TAK skorzystają z wyjazdu w formie Zielonej szkoły do Niemiec i Holandii.

W dniach 30 września – 4 października 2013 w ramach wyjazdu będą miały okazję zobaczyć hutę aluminium oraz walcownię firmy Hydro Aluminium w Neuss (Niemcy). Ponadto przewidziana jest wizyta w zakładzie produkującym aluminiowe puszki do napojów firmy Ball Packaging Europe w Oss (Holandia) i liczne dodatkowe atrakcje.

 

 

Opiekun SKE „Rolnik” mgr inż. Sylwia Centka-Śnitko

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Klubu Ekologicznego „Rolnik” w roku szkolnym 2011/2012

Szkolny Klub ekologiczny ”Rolnik” w bieżącym roku szkolnym podjął następujące zadania:

1. Całoroczna zbiórka surowców wtórnych ( w przeliczeniu na 369 uczniów)

a)     nakrętek po napojach zebrano 424kg (1.1kg/uczeń);

b)    kubeczków po napojach 49kg (0.1kg/uczeń);

c)     starych telefonów komórkowych 206 szt. (0.5 szt./uczeń);

d)    baterii 107,4kg (0.3kg/uczeń);

e)     elektrośmieci ok.4000kg (10.5kg/uczeń);

f)      puszek aluminiowych 470kg (1.2kg/uczeń);

Ogółem zebrano 5256,4kg surowców wtórnych (14.2kg/uczeń)

2. Udział w konkursach:

a)     Konkurs „Cała prawda o elektrowni atomowej w Wielkopolsce”;

b)     Eliminacje do powiatowego Konkurs Ekologicznego;

c)     Szkolny Konkurs na zbiórkę nakrętek po napojach (w I i II semestrze);

d)    XII edycja konkursu Ekolider 2011/2012;

3. Udział w 9 edycji Święta Drzewa z inicjatywy, której posadzono 20  drzew na terenie Parku na Skiereszewie;

4. Przygotowywanie gazetek w gablocie szkolnej o tematyce ekologicznej.

5. Akcja charytatywna dla chorego Antosia w zbiórce nakrętek (zebrano 4 worki po 120 litrów);

6. Zbiórka żywności dla podopiecznych Domu Dziecka w Gnieźnie (zaangażowały się 3 klasy 1 TAK, 1 TMR, 1TR);

7. Zbiórka misek i starych koców dla schroniska w Katarzynowie (zebrano 139,55zł zakupiono za to 10kg suchej karmy 9 puszek oraz 5 misek zaangażowały się wszystkie pierwsze klasy oraz 2TR/TMR   i 3c TAK;

8. Eliminując ilości wprowadzony surowców wtórnych na wysypiska młodzież zamieniała uzbierane nakrętki, baterie, kubeczki PP/PS, stare telefony komórkowe, puszki aluminiowe, elektrośmieci na punkty w Szkolnym Systemie Oceniania;

Szkolny Klub Ekologiczny „Rolnik” ukierunkowany jest na edukację ekologiczną, a w szczególności na tą część, która dotyczy kształtowania właściwych nawyków w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, właściwych zachowań na obszarach zielonych, czy objętych ochroną. Największą satysfakcją dla Opiekuna jest świadomość, że społeczność szkolna nie pozostaje obojętna na przyszłość natury i swoją postawą mobilizują innych do pozytywnych działań na rzecz ochrony środowiska. A przykładem są m.in.

 1. Wygrana IV TA w  I edycji konkursu nakrętkowego (85kg) i wyjście na darmowy seans filmowy a dla klas 3c Tak i 2 TAK bonusy zwalniające z odpowiedzi ustnych i pisemnych w dniu wybranym przez klasę oraz dla klas 1 i 2 Tak darmowe wyjście na kręgle za wygraną II edycję;
 2. Za zbiórkę starych telefonów komórkowych pozyskano 20 lektur do szkolnej biblioteki;
 3. Za zbiórkę elektrośmieci pozyskano 243,9zł, które przekazano na potrzeby Rady Rodziców;
 4. Środki pozyskane ze sprzedaży surowców wtórnych przeznaczono na bieżące potrzeby Klubu (m.in. na nagrody w konkursach, środki papiernicze itp.)  oraz na zakup wagi łazienkowej.
 5. Uhonorowaniem pracy Klubu było zdobycie 1 miejsca w XII Edycji Ekolidera w kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych, gdzie w dniu 15.06.2012r. dziesięcioro najbardziej aktywnych przedstawicieli Klubu  uczestniczyło w podsumowaniu, które odbyło się w Leśnym Ośrodku Edukacyjno-Rekreacyjnym „POLIGON”. Została tam wręczona  główna nagroda w kwocie  400zł. Pieniądze te zostały przeznaczone na  pomoce naukowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych, które zostały przekazane do szkolnej biblioteki (9 pozycji). Ponadto młodzież otrzymała drobne upominki.

 

 

Opiekun SKE „Rolnik” mgr inż. Sylwia Centka-Śnitko

 

W  bieżącym  roku  szkolnym :

 

 • W okresie od 1 do 31.03 2012r. Klub Ekologiczny „ROLNIK” ogłasza konkurs na zbiórkę nakrętek.    Klasa, która zbierze największą ilość kilogramów  nakrętek. Nakrętki w podpisanych workach proszę przynosić do p. Sylwii Centka-Śnitko na Skiereszewo. Ogłoszenie wyników na początku kwietnia.
 • W okresie całego od 1 października 2011r.do 30 kwietnia 2012r. odbędzie się zbiórka starych telefonów komórkowych. Za każdy telefon uczeń otrzymuje +5pkt. (ładowarki +2pkt.). Komórki proszę dostarczać osobiście do p. Sylwii Centka-Śnitko;
 • Chcesz  zwiększyć ilość swoich punktów w systemie oceniania zachowania przynieść do opiekuna Klubu Ekologicznego:

-  nakrętki -1pkt. =10 nakrętek – maksymalnie w ciągu semestru można w ten sposób zdobyć 20pkt.

- puszki aluminiowe (500ml) – 5 szt. – 1pkt.

- puszki aluminiowe (330ml) – 8szt. – 1pkt. ( max. za puszki zdobyć można 60pkt.)

- ładowarki – 1szt.- 2pkt.

- małe baterie- 10szt.- 1pkt.

- średnie baterie- 5szt. – 1pkt.

Zachęcamy do zbierania surowców wtórnych;

 

 

Wyniki konkursu na zbiórkę nakrętek

 

W dniu 31.10.2011r. zakończyła się akcja zbierania nakrętek po napojach. W konkursie udział wzięły następujące klasy, dzięki którym udało się zebrać 188kg:

I miejsce – klasa 4 TA- 85kg;

II miejsce – klasa 3 c TAK – 47kg;

III miejsce – klasa 2 TAK – 21kg;

IV miejsce – klasa 1 TAK – 14kg;

V miejsce – klasa 1TG – 10kg;

VI miejsce – klasa 1TMR – 7kg;

VII miejsce – klasa 3d TAK – 3kg;

VIII miejsce – klasa 1 TR – 1kg;

Zwyciężyła klasa 4TA, która wygrała wyjście do kina. Klasa, która zajęła II miejsce dostaje 2 bonusy w formie zwolnienia z odpowiedzi ustnej i pisemnej w ciągu całego dnia. Natomiast klasa 2 TAK otrzymuje jednego bonusa. Bonusy należy wykorzystać do dnia 15 grudnia 2011r. Poza tym wszystkie klasy biorące udział w konkursie otrzymują +5pkt/uczeń.

Wszystkim gratulujemy i zachęcamy do zbierania surowców wtórnych oraz uczestnictwa w kolejnym konkursie, który odbędzie się   w marcu 2012r.

Konkurs przeprowadziła: p.Sylwia Centka-Śnitko

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?