tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
PDF Drukuj Email

 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża  działające w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie  aktywnie uczestniczy w następujących akcjach edukacyjnych i pomocowych organizowanych przez Zarząd Rejonowy PCK w Gnieźnie:

 

  1. WYPRAWKA DLA ŻAKA – poprzez pomoc w zbieraniu artykułów papierniczych i biurowych dla wyposażenia najbiedniejszych dzieci w wyprawki szkolne chcemy uświadomić naszym uczniom problem ubóstwa, podkreślić jego wagę, rozmiar i konsekwencję oraz uwrażliwić innych na konieczność podjęcia konkretnych działań.
  2. GWIAZDKA Z  PCK – coroczna zbiórka artykułów spożywczych i przemysłowych na trenie sklepu ZIEMOWIT w Gnieźnie w okresie przedświątecznym. Zebrane artykuły są dzielone na paczki dla dzieci oraz ich rodzin, szczególnie o niskim statusie społecznym. Chętnych do pomocy w tym trudnym wolontariacie nigdy nie brakuje!
  3. PROMOCJA WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ ZDROWOTNYCH  I EKOLOGICZNYCH - Promujemy zdrowy tryb życia i odżywiania się, mówimy o profilaktyce chorób nowotworowych i zakaźnych. Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w konkursach o tematyce zdrowotnej i Olimpiadach Promocji Zdrowego Stylu Życia. Na spotkaniach SK PCK przeprowadzamy liczne pogadanki z zakresu uzależnień, higieny osobistej, antykoncepcji czy wiedzy o AIDS/HIV.
  4. WIELKANOC Z PCK –  Organizacja zbiórki pieniędzy i produktów spożywczych na terenie sklepu ZIEMOWIT  w Gnieźnie. Przed świętami Wielkiej Nocy uwrażliwiamy młodzież na trudną sytuację materialną osób potrzebujących. Zebrane produkty trafiają do najbardziej potrzebujących rodzin z Gniezna i okolic.
  5. PROJEKT „BŁĘKITNA KREW” – od 2012 roku nasza szkoła uczestniczy czynnie w projekcie „Błękitna Krew” realizowanym przez Powiat Gnieźnieński. Realizacja projektu  ma miejsce dwa razy w roku i polega na dobrowolnym oddaniu krwi na terenie szkoły (specjalnie przeszkolony personel przyjeżdża z Poznania z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa). W akcji uczestniczyć mogą wszyscy pełnoletni uczniowie naszej szkoły. Dodatkowo raz w roku uczniowie klas 3 i 4 spotykają się z p. Jaromirem Dzielem (Przewodniczącym Powiatowej Rady Honorowych Dawców Krwi) na warsztatach. Warsztaty obejmują następujące zagadnienia: znajomość grupy krwi wśród uczniów oraz jej znaczenie i konsekwencje; rodzaje grup krwi i ich procentowy udział w społeczeństwie; korelacje grup krwi i ich konsekwencje; charakterystyka krwiodawcy; oddawanie krwi krok po kroku oraz honorowe krwiodawstwo. Wyposażeni w taka wiedzę uczniowie chętniej decydują się na oddawanie krwi. Każdy kto podczas szkolnych akcji honorowo odda krew co najmniej dwa razy będzie mógł otrzymać wartościowy dokument identyfikacyjny – Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi (tzw. KREWKARTĘ). Krewkarty wręczane są dwa razy w roku osobiście przez pana Starostę  a wszystkie akcje są na bieżąco fotografowane dlatego zachęcamy do oglądania fotorelacji w galerii fotograficznej naszej szkoły!

 

Wszystkich chętnych do wstąpienia do szkolnego koła PCK zapraszamy na spotkania lub prosimy o kontakt :

p. Karolina Szafrańska  lub p. Emilia Górska

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?