tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
Urokliwa enklawa PDF Drukuj Email

mysWygrany projekt na grant edukacyjny: „Integracja i interakcja czyli 2xI w kontaktach z rodzicami” pozwolił także na zrealizowanie kolejnego pomysłu-wyjazdu do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy! Miasto może pochwalić się zajmującym ponad 830 hektarów terenem o  niepowtarzalnym klimacie. Wychowankowie Pani Małgorzaty Młodzikowskiej wraz z rodzicami mieli okazję zobaczyć Ogród Botaniczny pełen malowniczych stawów i ponad 430 gatunków dziko rosnących roślin należących do 71 rodzin i około 490 gatunków posadzonych w kolekcjach rodzajowych i tematycznych. Przewodnik ze szczegółami opowiadał o egzotycznych ambrowcach, klonach japońskich czy rodzimych limbach i kosodrzewinach. Uczestnicy wycieczki mieli także okazję zobaczyć Ścieżkę Dydaktyczną dla Osób Niewidomych i Niedowidzących. Na ścieżce tej językiem Braille’a opisano blisko 150 zgromadzonych roślin. Ostatnią przewidzianą na ten dzień atrakcją było zwiedzanie Ogrodu Fauny Polskiej. Kolekcja bydgoskiego ZOO zgromadziła ponad 140 gatunków liczących ponad 700 sztuk zwierząt. Dziękuję wszystkim uczestnikom wycieczki, zwłaszcza, że zaplanowana została w sobotni dzień!

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?