tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
Ochronka w Gnieźnie PDF Drukuj Email

"Służenie innym bez uczucia pokory jest jedynie zaspokajaniem egoizmu: zapatrzeniem się wyłącznie we własną osobę"

Specjalny Ośrodek Wychowawczy w Gnieźnie położony jest w bliskiej odległości od Katedry. Wszyscy wychowankowie znajdują się pod stałą opieką wykwalifikowanych specjalistów. Mogą uczestniczyć nie tylko w terapii zajęciowej oraz w zajęciach socjoterapeutycznych, ale również skorzystać z pomocy psychologicznej. Chętnie biorą aktywny udział w zajęciach dodatkowych, takich jak nauka tańca, śpiewu czy gry na gitarze. Ośrodek jest placówką zapewniającą dzieciom zakwaterowanie i wyżywienie, a głównym jego celem jest podejmowanie działań wychowawczych oraz rewalidacyjnych, wspomagających rozwój wychowanka. Uczniowie, którzy pragną służyć pomocą dzieciom mieszkającym w placówce–mogą realizować się jako wolontariusze. Mile widziane są różne formy pomocy–w nauce czy, po prostu-we wspólnym spędzaniu czasu wolnego. Uczennice naszej szkoły skorzystały z zaproszenia i obejrzały przedstawienie przygotowane, między innymi, przez wychowanków „Ochronki”. Pamiętajmy, że ośrodek jest placówką całoroczną, nawet w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych-przebywają w niej dzieci, czekające właśnie na Ciebie!!!

 

 

pe5

pe1

pe2

 

pe3

 

pe4

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?