tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
Spotkanie z terapeutą PDF Drukuj Email

Spotkanie z terapeutą od spraw uzależnień, czyli  nie taki diabeł straszny, jak go malują..................

16 grudnia bieżącego roku, o godz. 17.00 rozpoczęło się planowane spotkanie rodziców uczniów klasy II TAK z terapeutą od spraw uzależnień. Pani Aldona Płachtij nie skupiła się wyłącznie na omówieniu  problematyki uzależnień od substancji, ale także przedstawiła - coraz częściej występujące we współczesnym świecie wśród młodzieży - konsekwencje uzależnień od czynności. Spotkanie uatrakcyjniła prezentacja multimedialna. Prowadząca wykład odpowiadała na pytania zainteresowanych tematyką spotkania rodziców, którzy poznali różne rodzaje substancji uzależniających, ich działanie i skutki uboczne zażywania, a także zdobyli wiedzę dotyczącą następujących po sobie faz uzależnienia. Wykład dostarczył słuchaczom praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznania symptomów uzależnienia od komputera lub telefonu komórkowego.

Dziękuję wszystkim, którzy - mimo przedświątecznych obowiązków - znaleźli czas, by skorzystać z zaproszenia i przyjść na spotkanie z Panią Płachtij. Pedagogizacja rodziców stanowi niezwykle ważny element składowy szeroko pojętej profilaktyki. Pamiętajmy, wiedza umacnia, daje siłę!

Ps. Szczególne podziękowania należą się bez wątpienia Pani Joannie Kuszczak, która nie musiała, a jednak postanowiła poświęcić swój wolny czas, by skorzystać z zaproszenia na dzisiejsze spotkanie.

 

p1

p2

p3

p4

p6

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?