tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
ZAPROSZENIE PDF Drukuj Email

 

Mam zaszczyt zaprosić

Szanownych rodziców/opiekunów ucznia klasy II TAK Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie

na spotkanie szkoleniowe: Jak rozpoznać, że dziecko sięga po narkotyki? Współczesne zagrożenia uzależnieniem.”

 

      Wykład poprowadzi Pani Aldona Płachtij, specjalistka terapii uzależnień, pedagog w zakresie profilaktyki, która od kilku lat prowadzi zespoły psychoedukacyjne i terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu, hazardu, narkotyków i leków. Swoje kompetencje wykorzystywała pracując jako terapeuta uzależnień na „Oddziale Leczenia uzależnień dla Dzieci i Młodzieży”.

      Spotkanie ma na celu dostarczenie Państwu specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz praktycznych wskazówek dotyczących rozpoznawania symptomów sięgania po środki psychoaktywne oraz możliwości interwencji wobec zażywającego w/w środki dziecka.

 

Miejsce spotkania: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, ul. Sobieskiego 20

Termin spotkania: 16 grudnia 2011 r.

Godzina spotkania: 17.00

Sala: 217

Czas trwania spotkania: około 2 godzin (w tym przerwa na kawę/herbatę, ciasto)

CELE:

  • dostarczenie wiedzy z zakresu etiologii uzależnień,
  • poznanie różnych rodzajów substancji uzależniających, ich działania, efektów i skutków ubocznych ich zażywania,
  • poznanie procedur prawnych umożliwiających rozpoczęcia leczenia dziecka,
  • uzyskanie wiedzy o specjalistach i instytucjach świadczących pomoc w obliczu zagrożenia uzależnieniami. 

FORMY PRACY:

  • prezentacja multimedialna,
  • psychoedukacja,
  • wykład.
 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?