tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
Cyberprzemoc – problemem współczesnego świata PDF Drukuj Email

 

1.     A wszystko zaczęło się od...............

Szybkość przemian współczesnego świata stała się także konsekwencją nieuniknionych zmian naszej egzystencji. Nowe media – internet i telefony komórkowe wpłynęły na życie społeczne, co zauważyć raczej nie jest trudno...szczególnie w odniesieniu do dzieci i młodzieży. Nie tylko w Polsce, ale i w wielu innych krajach to właśnie młode osoby stanowią grupę najchętniej korzystającą z najnowszych technologii komunikacyjnych. Należy przyznać, iż istnieją korzyści będące konsekwencją korzystania z najnowszych technologii, takie jak chociażby możliwość utrzymywania kontaktu z osobami o podobnych zainteresowaniach, poszerzenie swojej wiedzy, rozrywka itp. Jednak co pewien czas pojawiają się relacje medialne, w których poszczególne osoby podejmują ryzykowne działania za pomocą internetu lub telefonu komórkowego lub są ofiarami tychże działań.

2.     Z definicji.................

Cyberprzemoc zwana jest także przemocą internetową lub elektroniczną. Jest specyficznym aktem agresji, który następuje za pośrednictwem e-maili, komunikatorów internetowych, wiadomości tekstowych lub graficznych, zdjęć i filmów przesyłanych na telefon komórkowy lub na stronach internetowych itp.  Coraz częściej można także spotkać się z cyberprzemocą zapośredniczoną, która obejmuje wykorzystanie innych do aktu przemocy wobec ofiary, przy świadomości takiego współsprawcy lub bez niej. Przykładem takiego rodzaju przemocy jest sytuacja, gdy ktoś włamuje się na konto ofiary i wysyła wiadomości o złośliwym, obraźliwym charakterze do rodziny i znajomych takiej osoby, znajdujących się na jej liście kontaktów.

3.     Co mogą rodzice.........

Z pewnością można (i należy!!!) powiadomić policję, jeżeli cyberprzemoc obejmuje następujące działania:

  1. groźby wyrządzenia fizycznej krzywdy,
  2. nękanie lub prześladowanie,
  3. wykorzystanie pornografii,
  4. wymuszenia.

Rodzice mogą także zdecydować się na kontakt z adwokatem zajmującym się szkodami osobistymi, jeśli ich dziecko było prześladowane lub doświadczyło brutalnych pogróżek, które wywołały stres, bądź w sytuacji, gdy reputacja dziecka została mocno „nadszarpnięta” wskutek umieszczania w sieci fałszywych informacji.

Wskazówki pomocne przy interweniowaniu w sytuacji cyberprzemocy:

  1. zachowaj dowody! Archiwizuj wiadomości w swoim komunikatorze internetowym itp,
  2. w przypadku pierwszej wiadomości (o ile nie jest wiadomością dotyczącą wyrządzenia fizycznej krzywdy!) – postaraj się zignorować jej treść! Wykasuj wiadomość, zablokuj nadawcę, jeżeli agresor nie poprzestanie na jednej wiadomości – DZIAŁAJ!
  3. w przypadku gdy w portalu społecznościowym powstanie fałszywy profil atakujący konkretną osobę – należy natychmiast zgłosić ten fakt do administratora portalu!
  4. jeżeli agresorem jest inny uczeń – a ataki powtarzają się, można spróbować porozmawiać o tym problemie z jego rodzicami/opiekunami albo w bezpośredniej relacji: rodzic ofiary-rodzic agresora, lub z pomocą (i obecności!) szkolnego pedagoga,
  5. w przypadku gdy rodzice agresora odmawiają współpracy – można wysłać list polecony wystosowany przy pomocy adwokata, który informuje o możliwych krokach cywilno – prawnych,
  6. należy zgłosić stosowanie cyberprzemocy na policję!

 

Przydatna literatura:

Kowalski R., Limber S., Agatsaton P., Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży, Kraków 2010

Lekcje profilaktyczne dotyczące problematyki cyberprzemocy zostały przeprowadzone w 6 klasach, uczniowie wypełnili także ankiety. Ich wyniki wraz z wnioskami – wkrótce!

 cyber

 

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?