tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
REALIZACJIA GRANTU PDF Drukuj Email

NADSZEDŁ CZAS REALIZACJI GRANTU!J

  1. Kilka słów wyjaśnień...- granty edukacyjne przyznawane są przez Starostwo Powiatowe, które wspiera placówki oświatowe znajdujące się na terenie całego powiatu.
  2. W jaki sposób go zdobyć? – w czerwcu, ostatnim miesiącu roku szkolnego, każdy chętny nauczyciel może napisać projekt grantu edukacyjnego. Wygrany grant oznacza akceptację założeń w nim zawartych oraz możliwość realizacji treści programowych.
  3. Kto jest realizatorem grantu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka? – Pani Joanna Górzyńska. Realizację projektu wspiera także Pani Joanna Kuszczak, o czym należy podkreślićJ
  4. Jaki jest tytuł grantu? - „Interakcja - integracja czyli 2 x I w kontaktach z rodzicami”.
  5. Do kogo adresowany jest grant? – w tym roku kalendarzowym treści programowe adresowane są do rodziców oraz uczniów klasy II TAK.
  6. Co już było? – spotkanie mające na celu przybliżenie celów grantu edukacyjnego wraz z ogólnym planem jego realizacji.
  7. Co będzie w najbliższym czasie? – wspólne wyjście do kinaJ (szczegóły wkrótce!)
  8. A na końcu.... -  trochę edukacji -  czyli spotkanie o tematyce profilaktycznej, które poprowadzi terapeuta od spraw uzależnień.
  9. No i... „ wisienka na torcie”J czyli pamiątkowe dyplomy potwierdzające uczestnictwo w poszczególnych formach integracji.

(Szczegóły dotyczące w/w grantu będą umieszczane na bieżąco na stronie ZSP nr 1 im. Stanisława Mikołajczyka)

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?