tlo22n.jpg

 

NAZWA PROJETKU

Staże zagraniczne dla uczniów

i absolwentów szkół zawodowych

oraz mobilność kadry

kształcenia zawodowego    NAZWA PROJEKTU
Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół  zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program operacyjny wiedza edukacja rozwój 2014 – 2020     OKRES REALIZACJI PROJEKTU Od 2015-12-31 do 2016-12-30 CEL PROJEKTU Sfinansowanie staży osób uczących się w zagranicznych przedsiębiorstwach KRÓTKI OPIS PROJEKTU W projekcie bierze udział 45 uczniów uczących się w zawodach: - technik architektury krajobrazu  (30) - technik geodeta (15) oraz 3 opiekunów. Staże odbywają się w przedsiębiorstwach właściwej branży na terenie Grenady, Kordoby i Martos. Czas trwania stażu to 4 tygodnie. W weekendy odbywają się wycieczki turystyczne. Dodatkowo każda grupa ma sfinansowane 28 godzin języka hiszpańskiego oraz zajęć kulturowo – pedagogicznych. CAŁKOWITA KWOTA PROJEKTU 463 677,39 EURO KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU 463 677,39 EURO ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTU Europejski Fundusz Społeczny

 NASZA SZKOŁA BIERZE

UDZIAŁ  PROGRAMIE
 

A L B A T R O S

 www.program-albatros.pl

     

 

KWALIFIKACYJNE KURSY

ZAWODOWE

NA KWALIFIKACJE


R O L N I C Z E

                   

012
PDF Drukuj Email

 

skiersobie

              ul. Kostrzyńska                                 ul.Sobieskiego

 

Historia naszej szkoły zaczęła się, gdy pierwsi uczniowie przekroczyli próg budynku w Skiereszewie w 1959 roku.
Była to pierwsza szkoła rolnicza w powiecie gnieźnieńskim. Początkowo w latach 1959 - 1964 była to Dwuizbowa Szkoła Rolnicza, która w okresie późniejszym została przemianowana na Zasadniczą Szkołę Rolniczą, o dwuletnim cyklu nauczania. Siedzibą szkoły był pałacyk dawniejszego właściciela garbarnii. Pierwszym dyrektorem szkoły został jej inicjator i założyciel inż. Mieczysław Dybowski.
W latach 1969 - 1977 funkcjonował przy szkole internat dla młodzieży z dalszych rejonów.
1 września 1976 roku placówka nasza została podniesiona do rangi Zespołu Szkół Rolniczych w Skiereszewie.
W związku z tym, oprócz dotychczasowej dwuletniej Zasadniczej Szkoły Rolniczej powstała 2-letnia Zasadnicza Szkoła Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie Technikum Mechanizacji Rolnictwa, 2-letnie Policealne Studium Mechanizacji Rolnictwa, 3-letnie Wieczorowe Technikum Rolnicze dla Pracujących oraz Zaoczne Technikum Rolniczce, mające swoje filie w Kiszkowie i Niechanowie, a także Telewizyjne Technikum Rolnicze.
Przez lata następował rozwój szkoły i potrzebna była nowa siedziba. Toteż w 1991 roku placówka przejęła pomieszczenia w budynku na ulicy Sobieskiego 20.

W latach dziewięćdziesiątych powstały kolejne kierunki kształcenia, takie jak:
Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza
Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych
Liceum Agrobiznesu
Policealne Studium Agrobiznesu


Od 2002-2004 roku młodzież uczyła się również w Liceum Profilowanym (profil rolno-spożywczy). Od 2004 roku w szkole istnieją Uzupełniające Technikum Rolnicze dla Dorosłych, Uzupełniające Technikum Mechanizacji Rolnictwa dla Dorosłych, kształcące w trybie zaocznym.
Obecnie oferta szkoły w trybie dziennym obejmuje następujące profile nauki:

Technikum Agrobiznesu

Technikum Architektury Krajobrazu

Technikum Rolnicze

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Zasadniczą Szkołę Zawodową

Technikum Geodezyjne.

 

 


Szkoła współpracowała i współpracuje z różnymi instytucjami w zakresie praktyk uczniów. Są to przede wszystkim gospodarstwa rolne, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, instytucje handlowo-usługowe.
Nasi uczniowie wyjeżdżają także na praktyki do Niemiec.
Placówka bezustannie rozwija się i modernizuje, idąc z duchem czasu, tworzy niezapomniany klimat spędzonych w niej lat nauki.


Nasza szkoła ma do dyspozycji wiele dobrze wyposażonych sal, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę, Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej, sale językowe, salki gimnastyczne i siłownię oraz bogatą bazę szkolenia praktycznego. Uczy się w niej 474 uczniów w trybie dziennym i 47 słuchaczy trybu zaocznego.
Drugi budynek szkoły znajduje się przy ul. Kostrzyńskiej 46. Odbywają się w nim zajęcia lekcyjne oraz zajęcia praktyczne.
Szkoła oferuje również możliwości wyjazdu na praktyki zagraniczne do Niemiec.
Atutem jest również bliskość dworca PKP i PKS.
Ponadto na każdym profilu istnieje możliwość odbycia kursu prawa jazdy kat. B lub T.
W szkole istnieje Klub Europejski i Szkolne Koło PCK. Zapaleni rolnicy mogą brać udział w różnorodnych konkursach i olimpiadach zawodowych. Nasza młodzież często uczestniczy w wycieczkach zawodowych.
Jeżeli jesteś niezdecydowany (a) przeczytaj poniższy tekst, a może któryś z naszych profili Cię zainteresuje:

4-letnie Technikum kształcące w zawodzie:
- technik rolnik,
- technik agrobiznesu,
- technik architektury krajobrazu,
- technik mechanizacji rolnictwa,
- technik geodeta.

3- letnia Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodzie:
- mechanik, operator pojazdów i maszyn rolniczych

Praktyki sezonowe we własnym gospodarstwie, w zakładach przemysłu rolno-spożywczego, zakładach ogrodniczych i handlowych.
Zajęcia praktyczne 5 lub 6 godzinne.

3-letnie Technikum Uzupełniające w trybie zaocznym kształcące w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa. W tym profilu oferujemy:
- 3-letni system kształcenia na podbudowie szkoły zawodowej
- zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu (piątek, sobota)
- szkoła kończy się egzaminem maturalnym i egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

2-letnia Szkoła Policealna kształacąca w zawodzie technik rolnik:
- wymagane świadectwo ukończenia szkoły średniej
- zaoczny tryb kształcenia (piątek od godz.15.00 i sobota)
- szkoła przygotowuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Szkoła jest nieodpłatna.

Absolwenci naszej szkoły studiują m. in. na:
- Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
- Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu,
- Politechnice Poznańskiej.

 
 

FILM

PROMOCYJNY

SZKOŁY

_________________________

Znajdziesz nas w

Facebook

_________________________

WIRTUALNA

WYCIECZKA

PO

SZKOLE


ZAPRASZAMY

________________________

PRAKTYKI W NIEMCZECH

Szkoła zrealizowała  projekt,

który dofinansowany był

w ramach programu

ERASMUS+

i  realizowany przez Fundację

Rozwoju Systemu Edukacji

– Narodową Agencję Programu

ERASMUS+ w Warszawie

projekt nr 2014-1-PL01

-KA102-000721.

Tytuł zrealizowanego projektu

„Nowe umiejętności – większe

szanse na europejskim

rynku rolnym - staż zawodowy

uczniów szkół rolniczych”,

którego beneficjentem jest

Towarzystwo Umiejętności

Rolniczychw Poznaniu.

__________________________

Sonda

Skończyłeś szkołe średnią, matura i egzamin zawodowy już zdane, a przed Toba stoi pytanie - Co dalej?