Kelner

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

HGT.01. Wykonywanie usług kelnerskich.

Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kelner jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • obsługa gości w zakładzie gastronomicznym
 • przygotowanie sali do przyjęcia gości
 • nakrywanie stołów do różnych posiłków
 • przyjmowanie zamówień od gości
 • doradzanie konsumentom w wyborze potraw
 • podawanie potraw i napojów
 • zachowanie właściwego kierunku obsługi
 • rozliczania kosztów konsumpcji
 • stosowania zasad przenoszenia zastawy stołowej
 • przygotowania i podania posiłku gościom
 • porozumiewania się z konsumentami w języku polskim i obcym.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • hotelach i pensjonatach turystycznych
 • restauracjach
 • kawiarniach
 • ośrodkach wypoczynkowych
 • zakładach uzdrowiskowych
 • agroturystyce.

Kontynuacja nauki

Absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia może kontynuować naukę w :

 • liceum ogólnokształcącym dla dorosłych
 • Branżowej Szkole II Stopnia.

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie kelner po potwierdzeniu kwalifikacji Wykonywanie usług kelnerskich może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik usług kelnerskich po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja usług gastronomicznych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych) lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).