ROLNIK

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Prowadzenie produkcji rolniczej

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rolnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej
 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji zwierzęcej
 • prowadzenia i obsługiwania pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
 • prowadzenia sprzedaży zwierząt i produktów rolnych

 

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych związanych z produkcją rolniczą
 • przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego
 • firmach zajmujących się handlem i skupem płodów rolnych
 • prowadzenie indywidualnego gospodarstwa rolnego

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny

 

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji Prowadzenie produkcji rolniczej może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik rolnik po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej albo dyplom zawodowy w zawodzie technik agrobiznesu, po potwierdzeniu kwalifikacji Organizacja i prowadzenie przedsiębiorstwa w agrobiznesie oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).