MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Kwalifikacje:

użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1),

obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.2).

Tu zdobędziesz umiejętności z: 

 • diagnostyki uszkodzeń, naprawy, montażu i eksploatacji maszyn
 • przeprowadzania regulacji i prób maszyn i urządzeń
 • określania norm czasowych do prac polowych

Nauka  kończy się  uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • pojazdy rolnicze
 • maszyny rolnicze
 • działaność gospodarcza w branży mechaniczno -rolniczej
 • język obcy w technice rolniczej
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. T

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły:

 • w ramach programu ALBATROS możliwość nauki na nowoczesnym sprzęcie rolniczym
 • praca w punktach serwisowych sprzętu rolniczego
 • uprawnienia rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania dotacji unijnych
 • prawo jazdy kat. T oraz uprawnienia na: wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombain
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Niemczech i w Hiszpanii