MECHANIK-OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie
 • oceniania stanu technicznego pojazdów, maszyn i urządzeń rolniczych
 • wykonywania prac pojazdami samochodowymi i ciągnikami rolniczym

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • firmach transportowych
 • w zakładach diagnostyki i mechaniki rolniczej
 • w serwisach sprzętu rolniczego znanych marek takich jak: CASE, NEW HOLLAND, JOHN DEERE,  CLAAS

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • kurs prawo jazdy kat.B
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny

 

 Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych po potwierdzeniu  kwalifikacji w zakresie kwalifikacji Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki po  potwierdzeniu  kwalifikacji Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie oraz uzyskaniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).