DODATKOWE DNI WOLNE

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia są:

 

 • 14 października 2020 r.  (KN)
 • 4 stycznia 2021 r.
 • 5 stycznia 2021 r.
 • 4 maja 2021 r.
 • 5 maja 2021 r.
 • 6 maja 2021 r
 • 4 czerwca 2021 r

Dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych tylko dla uczniów technikum:

 • 11 stycznia 2021 r.
 • 12 stycznia 2021 r.
 • 21 czerwca 2021 r.
 • 22 czerwca 2021 r.

UWAGA

W/w dodatkowe dni wolne są dniami pracy dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.  Uczniowie BS udają się do swoich zakładów pracy w celu realizacji praktycznej nauki zawodu.