DODATKOWE DNI WOLNE

Dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole w roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów technikum i branżowej szkoły I stopnia są:

 • 14 października 2019 r.  (KN)
 • 2 stycznia 2020 r.
 • 3 stycznia 2020 r.
 • 4 maja 2020 r.
 • 5 maja 2020 r.
 • 6 maja 2020 r
 • 12 czerwca 2020 r

Dodatkowo dni wolne od zajęć dydaktyczno wychowawczych tylko dla uczniów technikum:

 • 9 stycznia 2020 r.
 • 10 stycznia 2020 r.
 • 22 czerwca 2020 r.
 • 23 czerwca 2020 r.

UWAGA

W/w dodatkowe dni wolne są dniami pracy dla uczniów branżowej szkoły I stopnia.  Uczniowie BS udają się do swoich zakładów pracy w celu realizacji praktycznej nauki zawodu.