OGRODNIK

 

Kwalifikacja wyodrębniona w zawodzie:

K1:  Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych

 Umiejętności :

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie ogrodnik jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania prac związanych z prowadzeniem upraw   roślin warzywnych, przyprawowych
  i grzybów jadalnych, roślin ozdobnych oraz sadowniczych
 • wykonywania prac związanych ze zbiorem, przechowywaniem i sprzedażą plonów ogrodniczych
 • prowadzenia i obsługi mikrociągnika oraz wykonywania prac maszynami stosowanymi
  w ogrodnictwie.

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • ogrodniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych,
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • ogrodnictwach ekologicznych
 • gospodarstwach z uprawami roślin zielarskich i grzybów jadalnych
 • organizacjach społeczno-gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni,
 • w zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach

Ogrodnik może również prowadzić indywidualne gospodarstwo ogrodnicze, np. plantacje, sady, szkółki roślin ozdobnych.

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły :

 • uprawnienia rolnicze niezbędne do zakupu ziemi i pozyskiwania dotacji unijnych
 • kurs prawo jazdy kat. T
 • możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień : wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe

 

Kontynuacja nauki

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie po potwierdzeniu kwalifikacji Zakładanie i prowadzenie upraw ogrodniczych, może uzyskać dyplom zawodowy w zawodzie technik ogrodnik po potwierdzeniu kwalifikacji Planowanie i organizacja prac ogrodniczych oraz uzupełnieniu wykształcenia średniego (w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)  lub średniego branżowego (w Branżowej Szkole II Stopnia).