OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

ul2

ul1

Dokumenty dotyczące kandydatów do klas pierwszych

TERMINARZ REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI

Nabór elektroniczny: https://gniezno.edu.com.pl/

OD 2009 ROKU OBOWIĄZUJE NABÓR ELEKTRONICZNY, WZWIĄZKU Z TYM PROSZĘ SKŁADAĆ PODANIA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ, A FORMA TRADYCYJNA DO POBRANIA W SEKRETARIACIE SZKOŁY.

SZKOŁA JEST NIEODPŁATNA

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
im. Stanisława Mikołajczyka
ul. Sobieskiego 20
62-200 Gniezno
tel./ fax 061 426-20-73
e-mail:
zsp1gniezno@wp.pl
www.zsp1-gniezno.pl