TECHNIK ROLNIK

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka.

Kwalifikacje:

prowadzenie produkcji rolniczej (R.3),

organizacja i nadzór produkcji rolniczej (R.16).

 

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • uprawy roślin i hodowli zwierząt
 • eksploatacja maszyn i urządzeń rolniczych
 • podstaw ekonomi agrobiznesu

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty zawodowe:

 • produkcja roślinna
 • produkcja zwierzęca
 • technika w rolnictwie
 • działalność gospodarcza w produkcji roliczej
 • przepisy ruchu drogowego
 • bezpieczeństwo i higiena pracy w produkcji rolniczej
 • język niemiecki w rolnictwie
 • planowanie i organizacja produkcji rolniczej
 • pracownia organizacji produkcji rolniczej
 • nauka jazdy ciągnikiem rolniczym

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik rolnik:

 

 • w ramach programu ALBATROS możliwość nauki na nowoczesnym sprzęcie rolniczym
 • uprawnienia rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania dotacji unijnych
 • prawo jazdy kat. T oraz uprawnienia na: wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Niemczech i w Hiszpanii