TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to matematyka i informatyka.

Kwalifikacje:

użytkowanie maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie (M.1),

obsługa techniczna oraz naprawa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie (M.20),

eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie (M.46).

Tu zdobędziesz umiejętności z: 

 • diagnostyki uszkodzeń, naprawy, montażu i eksploatacji maszyn
 • przeprowadzania regulacji i prób maszyn i urządzeń
 • właściwego organizowania i zarządzanie obrotem sprzętem rolniczym
 • określania norm czasowych do prac polowych
 • obsługi systemów nawigacji satelitarnej w rolnictwie

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy konstrukcji maszyn
 • pojazdy rolnicze
 • maszyny rolnicze
 • organizacja prac eksploatacyjnych w rolnictwie
 • obróbka materiałów
 • eksploatacja pojzadów rolniczych
 • eksploatacja maszyn rolniczych
 • działaność gospodarcza w branży mechaniczno -rolniczej
 • język obcy w technice rolniczej
 • przepisy ruchu drogowego w zakresie kat. T

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa:

 • praca w punktach serwisowych sprzętu rolniczego
 • uprawnienia rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania dotacji unijnych
 • prawo jazdy kat. T oraz uprawnienia na: wózki widłowe, ładowarki samojezdne, piły łańcuchowe i kombajny
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Niemczech i w Hiszpanii