TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka 

Kwalifikacje:

projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów małej architektury krajobrazu (R.21),

organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu (R.22).

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • wykonywania i interpretacji rys. technicznych architektury krajobrazu
 • klasyfikacji roślin ozdobnych
 • wykonania i konserwacji architektury ogrodowej
 • projektowania dekoracji roślinnych do wystroju wnętrz
 • pielęgnacji i konserwacji terenów zielonych
 • kosztorysowania, marketingu i prowadzenia rachunkowości własnej działalności gospodarczej

 

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

Przedmioty zawodowe:

 • podstawy architektury krajobrazu
 • rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu
 • obiekty małej architektury krajobrazu
 • projekty obiektów architektury krajobrazu
 • prace w obiektach architektury krajobrazu
 • działalność gospodarcza w architekturze krajobrazu
 • język obcy w architekturze krajobrazu
 • przepisy ruchu drogowego 

 

Perspektywy zatrudnienia:

Zgodnie z posiadaną  wiedzą i umiejętnościami absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • jednostkach administracyjnych sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • jednostkach administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp./
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych
 • w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 • własna działalność gospodarcza związana z zakładaniem i pielęgnacją zieleni
 • przygotowanie do podjęcia nauki na studiach wyższych w zawodzie architekt krajobrazu

Atuty

 • atrakcyjny zawód dający szerokie perspektywy zatrudnienia
 • dobre przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach biologicznych i przyrodniczych
 • uprawnienia rolnicze do prowadzenia gospodarstwa rolnego i pozyskiwania dotacji UE
 • możliwość odbycia praktyki zagranicznej w Niemczech i w Hiszpanii