TERMINY REKRUTACJI

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

 

  • od 22 maja 2017 r. do 9 czerwca 2017 r., godz.8.00 – 15.00 złożenie do sekretariatu ZSP nr 1 wniosku o przyjęcie do szkoły (podanie wraz z załącznikami, kwestionariusz osobowy – wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/ – podpisane przez kandydata i rodzica),

Kandydat składający dokumenty do branżowej szkoły I stopnia w zawodzie kucharz składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie http://zsp1-gniezno.pl)

  • od 23 czerwca2017 r. do 26 czerwca 2017 r. dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
  • 12 lipca 2017r, godz.10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, wydanie skierowań na badania lekarskie,
  • do 20 lipca 2017r., godz.12.00 dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie,
  • 21 lipca 2017r, godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.