TERMINY REKRUTACJI

Terminy postępowania rekrutacyjnego

  • od 14 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r., godz.8.00 – 15.00 złożenie do sekretariatu ZSP nr 1 wniosku o przyjęcie do szkoły (podanie, kwestionariusz osobowy – wydrukowane ze strony https://gniezno.edu.com.pl/ – podpisane przez kandydata i rodzica)

Kandydat składający dokumenty do branżowej szkoły I stopnia składa również potwierdzenie możliwości odbywania praktycznej nauki zawodu wydane przez pracodawcę (druk do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie http://zsp1-gniezno.pl)

  • od 22 czerwca 2018 r. do 25 czerwca 2018 r. do godz.15.00 dostarczenie świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o szczegółowych  wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • 11 lipca 2018r, godz.10.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych; wydanie skierowań na badania lekarskie
  • do 19 lipca 2018r.,do godz.12.00 dostarczenie zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • 20 lipca 2018r, godz.13.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły