Kucharz

Uczniowie w trakcie nauki  mają możliwość zdobycia jednej kwalifikacji:

K1- T.6. Sporządzanie potraw i napojów - egzamin potwierdzający kwalifikację odbywa się pod koniec klasy trzeciej.

Niezbędne do uzyskania kwalifikacji są umiejętności rozróżniania żywności pod względem towaroznawczym, rozpoznawanie zmian zachodzących w przechowywanej żywności. Odpowiedni dobór metod utrwalania żywności, stosowanie receptur gastronomicznych. Uczeń rozróżnia sprzęt i urządzenia do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów oraz porcjuje, dekoruje i wydaje potrawy i napoje.

 

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • przechowywania żywności,
  • sporządzania potraw i napojów,
  • wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

  • wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii,
  • działalność gospodarcza w gastronomii,
  • technologia gastronomiczna z towaroznawstwem,
  • język obcy w gastronomii.

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

  • procesy technologiczne w gastronomii,
  • gastronomia w praktyce - zajęcia praktyczne.
  • ku1 ku2ku3