Technik żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to biologia i matematyka.

Kwalifikacje:

Sporządzanie potraw i napojów (T.6)

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15)

 

Tu zdobędziesz umiejętności

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

Przedmioty zawodowe

teoretyczne:

 • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
 • Działalność gospodarcza w gastronomii
 • Język niemiecki zawodowy
 • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
 • Zasady żywienia
 • Usługi gastronomiczne
 • Organizacja produkcji gastronomicznej

 praktyczne

 • pracownia gastronomiczna
 • pracownia obsługi klienta
 • pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
 • podstawy gastronomii – zajęcia praktyczne
 • planowanie i organizacja gastronomii w praktyce.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych:

 • kontynuacja nauki na każdym kierunku studiów lub wybranie studia ściśle związane z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • organizowanie produkcji gastronomicznej,
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • organizowanie gastronomicznej obsługi imprez poza miejscem pracy tzw. „outsaid catering” (imprezy wyjazdowe)
 • organizowanie bali, wesel i innych przyjęć okolicznościowych
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych w Grecji i Hiszpanii na promie pływającym do Szwecji oraz  w renomowanych  poznańskich hotelach  i nie tylko.

po ukończeniu szkoły będziesz umiał:

 • obliczać wartości energetyczną i odżywczą produktów spożywczych i potraw
 • projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych
 • prawidłowo obsługiwać konsumenta
 • stosować nowoczesne metody zarządzania i marketingu
 • biegle posługiwać się językami obcymi (angielskim)
 • współpracować w zespole

 tz1tz4tz3tz2