TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to geografia i język angielski.

Kwalifikacje:

Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych (T.13)

Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych (T.14)

 

Tu zdobędziesz umiejętności :

 • prowadzenia działalności turystycznej
 • organizowania imprez i usług turystycznych
 • obsługi klientów korzystających z usług turystycznych
 • rozliczania imprez i usług turystycznych

Nauka w technikum kończy się uzyskaniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i tytułu technika oraz egzaminem maturalnym umożliwiającym kontynuowanie nauki na studiach wyższych.

 

Przedmioty zawodowe:

teoretyczne:

 • podstawy turystyki
 • podstawy działalności gospodarczej w turystyce
 • marketing usług turystycznych
 • geografia turystyczna
 • organizacja imprez i usług turystycznych
 • język obcy zawodowy

praktyczne:

 • pracownia turystyki
 • pracownia informacji turystycznej
 • pracownia obsługi turystycznej
 • praktyki zawodowe.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik obsługi turystycznej:

 • odbędziesz ciekawe praktyki w biurach turystycznych  na terenie kraju i Europy,
 • poznasz ciekawych ludzi i ciekawe miejsca
 • rozwiniesz swoje umiejętności komunikacyjne z języka obcego .