TECHNIK HOTELARSTWA

Przedmioty w zakresie rozszerzonym to geografia i język angielski.

Kwalifikacje:

planowanie i realizacja usług w recepcji (T.11)

obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (T.12)

 

Tu zdobędziesz umiejętności:

 • Sprzedaży usług hotelarskich
 • Rezerwowania usług hotelarskich
 • Wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
 • Przygotowania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości
 • Przygotowania i podawania śniadania w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • Przyjmowania i realizowania zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe

 

Przedmioty zawodowe:

 teoretyczne:

 • Organizacja pracy w hotelarstwie
 • Podstawy hotelarstwa
 • Marketing usług hotelarskich
 • Podstawy działalności gospodarczej w hotelarstwie
 • Język angielski zawodowy
 • Język niemiecki zawodowy

przedmioty zawodowe praktyczne

 • Pracownia hotelarska
 • Pracownia obsługi konsumenta
 • Pracownia informatyczna w hotelarstwie

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkoły w zawodzie technik hotelarstwa:

 • kontynuacja nauki na każdym kierunku studiów lub wybranie studiów ściśle związanych z profilem nauczania w technikum: hotelarstwo, turystyka, marketing i ekonomia, zarządzanie
 • praca w charakterze recepcjonisty lub pracownika służby pięter w hotelu
 • podjęcie pracy w dziale obsługi klienta w nowoczesnej firmie
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • możliwość odbycia praktyk zagranicznych w Grecji, Hiszpanii, na promie pływającym do Szwecji oraz w renomowanych poznańskich hotelach.

k2 k1