Plan lekcji – obowiązuje od 4 września 2018r.

Technik architektury krajobrazu

Klasa 1 TA
Klasa 2 TA
Klasa 3 TA
Klasa 4 TA

Technik geodeta

Klasa 1 TG
Klasa 2 TG
Klasa 3 TG
Klasa 4 TG

Technik hotelarstwa

Klasa 1 TH
Klasa 2 TH
Klasa 3 TH
Klasa 4 TH

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Klasa 1 TM
Klasa 2 TM
Klasa 3 TM

Technik mechanizacji rolnictwa
Klasa 4 TM

Technik rolnik

Klasa 1 TR
Klasa 4 TR

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Klasa 1 TŻ
Klasa 2 TŻ
Klasa 3 TŻa
Klasa 3 TŻb
Klasa 4 TŻ

Technik obsługi turystycznej
Klasa 1 TO
Klasa 2 TO

ZSZ – kucharz
Klasa 3 ZSZ

BS – kucharz
Klasa 1 Bk
Klasa 2 BS

BS – sprzedawca
Klasa 1 Bs