Plan lekcji – obowiązuje od 29 stycznia 2018r.

Technik architektury krajobrazu

Klasa 1 TA
Klasa 2 TA
Klasa 3 TA
Klasa 4 TA

Technik geodeta

Klasa 1 TG
Klasa 2 TG
Klasa 3 TG
Klasa 4 TG

Technik hotelarstwa

Klasa 1 TH
Klasa 2 TH
Klasa 3 TH
Klasa 4 THa

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

Klasa 1 TM
Klasa 2 TM

Technik mechanizacji rolnictwa
Klasa 3 TM
Klasa 4 TM

Technik rolnik

Klasa 3 TR
Klasa 4 TR

Technik żywienia i usług gastronomicznych
Klasa 1 TŻ
Klasa 2 TŻa
Klasa 2 TŻb
Klasa 3 TŻ
Klasa 4 TŻb
Klasa 4 TŻc

Technik obsługi turystycznej
Klasa 1 TO

ZSZ – kucharz
Klasa 2 ZSZ
Klasa 3 ZSZ

BS – kucharz
Klasa 1 BS