Współpraca WIR i ZSPU

Włodzimierz Kaszyński   26 maja 2021   Możliwość komentowania Współpraca WIR i ZSPU została wyłączona

 

We wtorek, 25 maja 2021r, w Centrum Kultury "Scena To dziwna”, w obecności Starosty Gnieźnieńskiego Pana Piotra Gruszczyńskiego dyrektor ZSPU, Pan Dariusz Banicki, podpisał porozumienie o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Przyrodniczo-Usługowych im. Stanisława Mikołajczyka w Gnieźnie, a Wielkopolską Izbą Rolniczą w Poznaniu, reprezentowaną przez Pana Prezesa Piotra Walkowskiego oraz Wiceprezesa  Pana Zbigniewa Stajkowskiego.

Celem porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia jakości kształcenia zawodowego, ułatwiania uczniom nabywania umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przygotowania absolwentów do podjęcia zatrudnienia w rolnictwie oraz branżach pokrewnych.

Współpraca będzie realizowana w szczególności poprzez:

  • współuczestnictwo w pozyskiwaniu partnerów do realizacji praktycznej nauki zawodu, w tym praktyk i staży zawodowych,
  • pomoc w przygotowaniu uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie a także konkursów i olimpiad przedmiotowych,
  • umożliwienie uczniom udziału w kursach, szkoleniach, konferencjach a także targach, imprezach wystawienniczych i lekcjach pokazowych,
  • przekazywanie informacji w zakresie przepisów prawa i funkcjonowania instytucji z otoczenia rolnictwa.

Wierzymy, iż dzięki tej współpracy młodzież, która wiąże swoja przyszłość z pracą w rolnictwie sprosta wszelkim stawianym przed nią wyzwaniom.

 
 

smart

smart

smart

smart

smart