„Podsumowanie staży zagranicznych w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii”

Włodzimierz Kaszyński   26 października 2019   Możliwość komentowania „Podsumowanie staży zagranicznych w gospodarstwach rolnych Dolnej Saksonii” została wyłączona

16 października 2019 roku odbyło się seminarium dotyczące zakończenia kolejnego projektu pod nazwą „Staż zawodowy w niemieckich gospodarstwach rolnych” – nr umowy POWERVET – 2017-1-PL01-KA102-037164, którego beneficjentem jest Towarzystwo Umiejętności Rolniczych w Poznaniu. Projekt został dofinansowany w ramach: Projektu Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i zrealizowany na zasadach programu ERASMUS+ przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu ERASMUS+ w Warszawie. W tym wydarzeniu wziął udział uczeń naszej szkoły Krzysztof  Domagalski, który odbył 3- miesięczny staż zawodowy w gospodarstwie rolnym w Dolnej Saksonii.

IMG_3559