PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA

admin   13 czerwca 2018   Możliwość komentowania PROFILAKTYKA ONKOLOGICZNA została wyłączona

18 maja 2018 roku uczniowie klas 3 TH, 3 TŻ, 3TGM,  1 TŻ i 2 ZSZ wzięli udział w wykładzie i warsztatach poprowadzonych przez panią Agnieszkę Jędrzejczak i pana Łukasza Szczepańskiego pracowników  Zakładu Epidemiologii i Profilaktyki Nowotworów  Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu. Podczas wykładu przybliżona została tematyka badań profilaktycznych, promocja zdrowego stylu życia, w tym ważniej aktywności fizycznej, onkologiczne problemy Polaków i choroby  cywilizacyjne. Szczególną uwagę zwrócono na problem nikotynizmu wśród młodzieży, czynników ryzyka takich chorób jak rak płuc, krtani, nerek i trzustki.  

Na warsztatach uczniowie uczyli się na fantomach jak prawidłowo badać piersi i jądra oraz wykonywali testy oddechowe aparatem do pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu z płuc. Zachorowalność na nowotwory, w Polsce, z roku na rok wzrasta, a największy wpływ na to ma nasz styl życia, dlatego tak ważna jest profilaktyka nowotworowa. Prowadzący wykład i warsztaty zwracali uwagę na zachowania, które mają znaczący wpływ na obniżenie zachorowalności na nowotwory:   nie należy  palić papierosów,  nadużywać alkoholu, dbać o prawidłową wagę, dietę i aktywność fizyczną, stosować kremów z filtrem. Warto o tych radach pamiętać na co dzień.  

now2now1

IMAG1660 IMAG1665