KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY

Osoby pełnoletnie zainteresowane nauką na kwalifikacyjnym kursie zawodowym (rolnik R.3.) proszone są o złożenie dokumentów do 15.09.2016 (świadectwo ukończenia gimnazjum lub stara szkoła podstawowa)

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

OGŁOSZENIE

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - 1 WRZEŚNIA 2016

  • DLA KLAS PIERWSZYCH GODZ. 1000 AULA SZKOŁY UL. SOBIESKIEGO 20 
  • DLA KLAS DRUGICH, TRZECICH I CZWARTYCH KSZTAŁCĄCYCH W ZAWODACH TECHNIK: ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU, GEODETA, HOTELARSTWA, MECHANIZACJI ROLNICTWA, ROLNIK, ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH ORAZ ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODZIE KUCHARZ ODBĘDZIE SIĘ O GODZ. 830  W NASTĘPUJĄCYCH SALACH: 

SALE


 

PREZENTACJA O SZKOLE