KOMUNIKAT

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z  dnia  20  marca  2020  r. w   sprawie szczegółowych  rozwiązań w okresie   czasowego   ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, działalność edukacyjna Szkoły prowadzona jest na zasadach nauczania na odległość, zgodnie z zasadami przesłanymi do nauczycieli, rodziców i uczniów przez dyrektora Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych w Gnieźnie.

 

ulotka_1

ulotka2

haslo1

Szkoła oczami uczniów

szocz film2

hotel

tmria

 

FILM PROMOCYJNY SZKOŁY

fp

Praktyki zagraniczne - Hiszpania 2018

 

Hiszpania2019

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE

WIRTUALNY SPACER PO SZKOLE